Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Nákupní košík

 x 
Košík

Košík

košík je prázdný

Obchodní podmínky Altis Group spol. s r.o.
altis-logo-2016

Nákupní řád internetového obchodu

 • Zaměření internetového obchodu
 • Provozovatel 
 • Všeobecné obchodní podmínky
  - Základní ustanovení
  - Ochrana osobních údajů
  - Ceny zboží
  - Slevy
  - Objednávky
  - Dodání zboží
  - Platební podmínky
  - Způsob doručení a expediční náklady
  - Převzetí zboží
  - Vrácení zboží
  - Záruka a reklamace
  - Závěr
 • Registrace a objednávka v internetovém obchodu
 • Zaměření internetového obchodu

Tento internetový obchod je určen pro odborné kruhy v oboru stomatologie a ortodoncie, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, působící v oborech dentální péče. Zboží v něm nabízené dodáváme zubním lékařům, zubním ordinacím, případně zubním laboratořím.

 • Provozovatel 

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „provozovatel“) je společnost: 
Altis Group spol. s r.o.,
Žerotínova 901/12, Břeclav  690 02, 
Česká republika
IČ: 60739771, DIČ: CZ60739771
Tel./fax:  +420 800 100 535/+420 519 325 414
e-mail:  
ortho@altisgroup.cz
http://www.altisgroup.cz

Všechny kontaktní informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.altisgroup.cz  v sekci Kontakty.

 • Všeobecné obchodní podmínky

- Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy mezi provozovatelem (jakožto prodávajícím) a koncovým uživatelem (kupujícím spotřebitelem) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, pokud nejsou výslovně upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, nýbrž podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, které nejsou výslovně upravené všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

- Kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi kupujícím, který je spotřebitel a prodávajícím, vzniká na základě vytvoření a odeslání objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky kupujícího proběhne bez odkladu formou e-mailu na kupujícím uvedený e-mail. Smlouvu lze měnit či rušit pouze ze zákonných důvodů, nebo na základě dohody obou stran.

Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím, který je podnikatel, a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto návrhem. 

- Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů společnosti Altis Group spol. s r.o., které jsou uvedeny na těchto webových stránkách společnosti. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“), jakož i  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Ceny zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou aktuální a platné. Tyto však prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek stanovených dodavateli, případně aktuální situací na trhu. Provozovatel je plátcem DPH. Na stránkách internetového obchodu jsou uváděny ceny včetně DPH.

- Slevy

Na zboží objednané v internetovém obchodě není poskytována automaticky sleva z konečné ceny bez DPH. Na zboží uvedené v sekci Akce se nevztahují žádné další slevy. Za akční nabídku se považují produkty nabízené ve slevě prostřednictvím slevových letáků nebo inzerce.

- Objednávky

Objednání zboží lze provést následujícími způsoby:
- prostřednictvím internetového obchodu  - 24 hodin denně
- elektronickou poštou - 24 hodin denně (ortho@altisgroup.cz)
- faxem  +420 519 325 414
- telefonicky - každý pracovní den  7:00 - 16:30 hod. (zelená linka  +420 800 100 535, mob. tel. + 420 731 476 456 nebo  +420 606 746 716)
Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

- Dodání zboží

Ihned po zpracování objednávky je zboží, které je k dispozici, vyskladněno a expedováno. Expedice probíhá nejpozději druhý den po přijetí objednávky, zboží je dodáváno včetně faktury. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí jednoho až tří pracovních dnů. Objedná-li kupující zboží, které má prodávající aktuálně skladem, současně se zbožím, které je třeba doobjednat, prodávající dodá zpravidla zboží ze skladu a průvodním dopisem sdělí kupujícímu, že zbylé zboží bude zasláno po doplnění skladu. 

- Platební podmínky
Faktura se splatností

Standardní způsob úhrady - bankovním převodem na jeden z níže uvedených bankovních účtů prodávajícího. Číslo účtu a datum splatnosti je vždy uvedeno na faktuře, která je součástí každé dodávky.

Bankovní účty: 

Česká spořitelna: 1385777359/0800

Komerční banka: 86-1789640287/0100

Variabilní symbol: číslo faktury

Standardní doba splatnosti je 14 dní. (Možnost prodloužené splatnosti až 90 dní po předchozí domluvě s prodávajícím). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

- Způsob doručení a expediční náklady

V rámci České republiky je zboží doručováno pouze prostřednictvím přepravní služby PPL na adresu, uvedenou kupujícím v objednávce internetového obchodu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Expediční náklady a balné neúčtujeme.

Pro kupující zákazníky ze Slovenské republiky je zboží zasíláno taktéž přepravní službou PPL.

Při objednávce větších objemů mohou být účtovány, vzhledem k váze a rozměrům zásilky, dopravní vícenáklady.

- Převzetí zboží

Kupující (příjemce zboží) má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a ověřit, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Měl by ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí nebo zjevného poškození zásilky její převzetí odmítnout a vzniklý problém neprodleně telefonicky konzultovat s prodávajícím.

- Vrácení zboží

Kupující má právo nevyhovující zboží do 14 dnů od převzetí v bezvadném stavu a v originálním balení vrátit. Je třeba přiložit kopii faktury a udat důvod vrácení. Náklady na dopravu hradí kupující. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží, u kterého je v případě použití spotřebována část jeho hodnoty a tím jej nelze vrátit do původního stavu před koupí.

V případě zjevného poškození balíku kupující zásilku nepřebírá a s přepravcem sepíše Zápis o škodě, ze kterého bude zřejmé, které výrobky byly poničeny. Bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje prodejce na e-mail ortho@altisgroup.cz . Není-li poškození balíku při předání zjevné a při rozbalení je zjištěno poškození výrobků, je třeba tuto skutečnost reklamovat ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky nahlásit seznam poškozených výrobků. Později není možné reklamaci uznat.

- Záruka a reklamace

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je poskytována záruka dle platné legislativy. U reklamovaného zboží je kupující povinen prokázat nákup zboží daňovým dokladem. Kupující si následně telefonicky dohodne s prodávajícím způsob výměny reklamovaného zboží za zboží nové.

- Závěr

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo tyto změnit bez předchozího upozornění. 

 • Registrace a objednávka v internetovém obchodu     
 • Nákup v internetovém obchodu lze realizovat až po registraci kupujícího a následném přihlášení pod svým „uživatelským jménem“ a „heslem“. Bez přihlášení je možné pouze prohlížet nabízené zboží.
 • Registraci do internetového obchodu lze provést prostřednictvím registračního formuláře. Pole označená hvězdičkou jako „povinná“ je nutno vyplnit pravdivě! V opačném případě nelze účet aktivovat.
 • Po provedené registraci potvrdí provozovatel e-mailem uživateli vytvoření a aktivaci jeho účtu a potvrdí zvolené „uživatelské jméno“ a „heslo“ pro přihlášení do systému. Při přihlašování je třeba zadat správně velká a malá písmena. Vzhledem k povaze prodávaného zboží si provozovatel vyhrazuje registraci odmítnout. 
 • Uživatel se zavazuje, že neposkytne uživatelské jméno a heslo třetí osobě. 
 • Vzhledem ke skutečnosti, že tento internetový obchod je určen pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, působící v oborech dentální péče, je povinností kupujícího vždy uvést do objednávky správný název subjektu, IČ příp. DIČ a platnou adresu sídla. V případě absence některého z těchto povinných údajů si provozovatel vyhrazuje právo objednávku neakceptovat.
 • Po odeslání objednávky kupujícím se tato zařadí do seznamu odeslaných objednávek. Do okamžiku, než je zpracována v informačním systému provozovatele, může kupující objednávku stornovat. Jakmile je objednávka zpracována v informačním systému provozovatele, zařadí se do seznamu přijatých objednávek a její stornování prostřednictvím internetového obchodu již není možné. Kupující musí provozovatele kontaktovat telefonicky a dohodnout se na stornování či změně objednávky.
 • Objednávku si může kupující kdykoli vytisknout, a to buď před jejím odesláním, nebo i dodatečně. Odesláním objednávky kupující potvrzuje závaznost objednání zboží v souladu s tímto nákupním řádem. Kopie objednávky je pak automaticky zaslána na e-mailovou adresu kupujícího jako potvrzení o odeslání objednávky.
 • Při ukončení práce s internetovým obchodem je třeba, aby se uživatel odhlásil klepnutím na odkaz odhlásit. Nestačí zavřít internetový prohlížeč, protože po jeho opětovném spuštění a zadání adresy internetového obchodu by mohlo dojít k automatickému přihlášení do systému i jinou nepovolanou osobou. 
 • Dojde- li na straně zákazníka k administrativním změnám důležitým pro vystavování faktur (např. změna fakturační či dodací adresy), je třeba informovat provozovatele telefonicky nebo e-mailem (ortho@altisgroup.cz). 
 • V případě nejasností má provozovatel, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů.

O prodejci
Kontakt
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Ostatní
Ostatní
Přijmout
Odmítnout