Obchodní podmínky Altis Group spol. s r.o.
altis-logo-2016

Nákupní řád internetového obchodu

 • Zaměření internetového obchodu
 • Provozovatel 
 • Všeobecné obchodní podmínky
  - Základní ustanovení
  - Ochrana osobních údajů
  - Ceny zboží
  - Slevy
  - Objednávky
  - Dodání zboží
  - Platební podmínky
  - Způsob doručení a expediční náklady
  - Převzetí zboží
  - Vrácení zboží
  - Záruka a reklamace
  - Závěr
 • Registrace a objednávka v internetovém obchodu
 • Zaměření internetového obchodu

Tento internetový obchod je určen pro odborné kruhy v oboru stomatologie a ortodoncie, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, působící v oborech dentální péče. Zboží v něm nabízené dodáváme zubním lékařům, zubním ordinacím, případně zubním laboratořím.

 • Provozovatel 

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen „provozovatel“) je společnost: 
Altis Group spol. s r.o.,
Žerotínova 901/12, Břeclav  690 02, 
Česká republika
IČ: 60739771, DIČ: CZ60739771
Tel./fax:  +420 800 100 535/+420 519 325 414
e-mail:  
ortho@altisgroup.cz
http://www.altisgroup.cz

Všechny kontaktní informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.altisgroup.cz  v sekci Kontakty.

 • Všeobecné obchodní podmínky

- Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy mezi provozovatelem (jakožto prodávajícím) a koncovým uživatelem (kupujícím spotřebitelem) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, pokud nejsou výslovně upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, nýbrž podnikatel, který nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, které nejsou výslovně upravené všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

- Kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi kupujícím, který je spotřebitel a prodávajícím, vzniká na základě vytvoření a odeslání objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení prodávajícím o přijetí objednávky kupujícího proběhne bez odkladu formou e-mailu na kupujícím uvedený e-mail. Smlouvu lze měnit či rušit pouze ze zákonných důvodů, nebo na základě dohody obou stran.

Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím, který je podnikatel, a prodávajícím, vzniká odesláním objednávky prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto návrhem. 

- Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů společnosti Altis Group spol. s r.o., které jsou uvedeny na těchto webových stránkách společnosti. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“), jakož i  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Ceny zboží

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou aktuální a platné. Tyto však prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek stanovených dodavateli, případně aktuální situací na trhu. Provozovatel je plátcem DPH. Na stránkách internetového obchodu jsou uváděny ceny včetně DPH.

- Slevy

Na zboží objednané v internetovém obchodě není poskytována automaticky sleva z konečné ceny bez DPH. Na zboží uvedené v sekci Akce se nevztahují žádné další slevy. Za akční nabídku se považují produkty nabízené ve slevě prostřednictvím slevových letáků nebo inzerce.

- Objednávky

Objednání zboží lze provést následujícími způsoby:
- prostřednictvím internetového obchodu  - 24 hodin denně
- elektronickou poštou - 24 hodin denně (ortho@altisgroup.cz)
- faxem  +420 519 325 414
- telefonicky - každý pracovní den  7:00 - 16:30 hod. (zelená linka  +420 800 100 535, mob. tel. + 420 731 476 456 nebo  +420 606 746 716)
Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

- Dodání zboží

Ihned po zpracování objednávky je zboží, které je k dispozici, vyskladněno a expedováno. Expedice probíhá nejpozději druhý den po přijetí objednávky, zboží je dodáváno včetně faktury. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí jednoho až tří pracovních dnů. Objedná-li kupující zboží, které má prodávající aktuálně skladem, současně se zbožím, které je třeba doobjednat, prodávající dodá zpravidla zboží ze skladu a průvodním dopisem sdělí kupujícímu, že zbylé zboží bude zasláno po doplnění skladu. 

- Platební podmínky
Faktura se splatností

Standardní způsob úhrady - bankovním převodem na jeden z níže uvedených bankovních účtů prodávajícího. Číslo účtu a datum splatnosti je vždy uvedeno na faktuře, která je součástí každé dodávky.

Bankovní účty: 

Česká spořitelna: 1385777359/0800

Komerční banka: 86-1789640287/0100

Variabilní symbol: číslo faktury

Standardní doba splatnosti je 14 dní. (Možnost prodloužené splatnosti až 90 dní po předchozí domluvě s prodávajícím). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

- Způsob doručení a expediční náklady

V rámci České republiky je zboží doručováno pouze prostřednictvím přepravní služby PPL na adresu, uvedenou kupujícím v objednávce internetového obchodu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Expediční náklady a balné neúčtujeme.

Pro kupující zákazníky ze Slovenské republiky je zboží zasíláno taktéž přepravní službou PPL.

Při objednávce větších objemů mohou být účtovány, vzhledem k váze a rozměrům zásilky, dopravní vícenáklady.

- Převzetí zboží

Kupující (příjemce zboží) má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a ověřit, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Měl by ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí nebo zjevného poškození zásilky její převzetí odmítnout a vzniklý problém neprodleně telefonicky konzultovat s prodávajícím.

- Vrácení zboží

Kupující má právo nevyhovující zboží do 14 dnů od převzetí v bezvadném stavu a v originálním balení vrátit. Je třeba přiložit kopii faktury a udat důvod vrácení. Náklady na dopravu hradí kupující. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží, u kterého je v případě použití spotřebována část jeho hodnoty a tím jej nelze vrátit do původního stavu před koupí.

V případě zjevného poškození balíku kupující zásilku nepřebírá a s přepravcem sepíše Zápis o škodě, ze kterého bude zřejmé, které výrobky byly poničeny. Bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje prodejce na e-mail ortho@altisgroup.cz . Není-li poškození balíku při předání zjevné a při rozbalení je zjištěno poškození výrobků, je třeba tuto skutečnost reklamovat ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky nahlásit seznam poškozených výrobků. Později není možné reklamaci uznat.

- Záruka a reklamace

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je poskytována záruka dle platné legislativy. U reklamovaného zboží je kupující povinen prokázat nákup zboží daňovým dokladem. Kupující si následně telefonicky dohodne s prodávajícím způsob výměny reklamovaného zboží za zboží nové.

- Závěr

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo tyto změnit bez předchozího upozornění. 

 • Registrace a objednávka v internetovém obchodu     
 • Nákup v internetovém obchodu lze realizovat až po registraci kupujícího a následném přihlášení pod svým „uživatelským jménem“ a „heslem“. Bez přihlášení je možné pouze prohlížet nabízené zboží.
 • Registraci do internetového obchodu lze provést prostřednictvím registračního formuláře. Pole označená hvězdičkou jako „povinná“ je nutno vyplnit pravdivě! V opačném případě nelze účet aktivovat.
 • Po provedené registraci potvrdí provozovatel e-mailem uživateli vytvoření a aktivaci jeho účtu a potvrdí zvolené „uživatelské jméno“ a „heslo“ pro přihlášení do systému. Při přihlašování je třeba zadat správně velká a malá písmena. Vzhledem k povaze prodávaného zboží si provozovatel vyhrazuje registraci odmítnout. 
 • Uživatel se zavazuje, že neposkytne uživatelské jméno a heslo třetí osobě. 
 • Vzhledem ke skutečnosti, že tento internetový obchod je určen pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, působící v oborech dentální péče, je povinností kupujícího vždy uvést do objednávky správný název subjektu, IČ příp. DIČ a platnou adresu sídla. V případě absence některého z těchto povinných údajů si provozovatel vyhrazuje právo objednávku neakceptovat.
 • Po odeslání objednávky kupujícím se tato zařadí do seznamu odeslaných objednávek. Do okamžiku, než je zpracována v informačním systému provozovatele, může kupující objednávku stornovat. Jakmile je objednávka zpracována v informačním systému provozovatele, zařadí se do seznamu přijatých objednávek a její stornování prostřednictvím internetového obchodu již není možné. Kupující musí provozovatele kontaktovat telefonicky a dohodnout se na stornování či změně objednávky.
 • Objednávku si může kupující kdykoli vytisknout, a to buď před jejím odesláním, nebo i dodatečně. Odesláním objednávky kupující potvrzuje závaznost objednání zboží v souladu s tímto nákupním řádem. Kopie objednávky je pak automaticky zaslána na e-mailovou adresu kupujícího jako potvrzení o odeslání objednávky.
 • Při ukončení práce s internetovým obchodem je třeba, aby se uživatel odhlásil klepnutím na odkaz odhlásit. Nestačí zavřít internetový prohlížeč, protože po jeho opětovném spuštění a zadání adresy internetového obchodu by mohlo dojít k automatickému přihlášení do systému i jinou nepovolanou osobou. 
 • Dojde- li na straně zákazníka k administrativním změnám důležitým pro vystavování faktur (např. změna fakturační či dodací adresy), je třeba informovat provozovatele telefonicky nebo e-mailem (ortho@altisgroup.cz). 
 • V případě nejasností má provozovatel, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů.

O prodejci
Kontakt

Altis Group spol. s r.o.

Žerotínova 901/12
690 02 Břeclav, Česká republika

Najdete nás i na Facebooku

Náš tým

 • Mgr. Jana Hemzová
  jednatel společnosti (+420602505979)
 • Marie Písaříková
  obchodní zástupce (+420606746716)
 • Alena Janoušková
  objednávky, fakturace (+420519325414)
 • Marcela Maťáková
 • objednávky, fakturace (+420519325414)
 • Petra Vlčková
  účetní (+420519322592)